Gemensamhetslokal

 

Hyreskostnad och uthyrningsregler för föreningen festlokal            

(De nya avgifterna gäller fr.o.m. 30/9, 2015)

Hyreskostnad (betalas vid bokning):

1-2:a gången/år: 400:-/dag

2-4:a gången/år: 600:-/dag

5:e gången/år: 1000:-/dag

och 200 kr för en anslutningsdag 

Depositionsavgift: 1000:-(betalas vid hämtning av lokalnyckeln)

Avbokningsavgift: Om lokalen avbokas senare än 1 månad innan bokningstillfället så återbetalas inte hyreskostnaden.

Lokalen får hyras max 5 gånger/år per lägenhet.

Uthyrningsregler för gemensamhets-/festlokalen, Smedstorpsgatan 41, Malmö

Festlokalen är enbart avsedd för uthyrning till lägenhetsinnehavarens (och lägenhetsinnehavare mantalsskriven familj på lägenheten) privata fester/tillställningar.

En lägenhetsinnehavare som vid enstaka tillfällen önskar hyra lokalen för bekants räkning krävs:

 • Dels att lägenhetsinnehavaren deltar i festen.
 • Dels att lägenhetsinnehavaren tar fullt ansvar för tillställningen samt ansvarar för att ordningsreglerna följs.
 • Dels att lägenhetsinnehavaren står för alla ev. kostnader som uppstår.

 

Lokalen hyrs ut från klockan 12.00 uthyrningsdagen till klockan 11.00 dagen därpå.
Vid uthyrning söndag till och med torsdag ska lokalen vara tom klockan 22.00.
Vid speciella tillfällen kan dispens ges på tiden men då krävs lokalens närliggande grannars tillstånd. Fredag till och med lördag måste Hänsyn och Respekt tas till de boende i föreningen därför ska fönster och dörr hållas stängda från klockan 23.00 och musiken dämpas. Festen ska vara avslutad och lokalen tom senast klockan 3:00.

Övrigt:

 • Max 50 personer får vistas i lokalen
 • Källsortering av glas, metall, plast, wellpapp samt papper. Övriga sopor kastas i förslutna plastsäckar.
 • Rökförbud inuti lokalen råder.
 • Nedsmutsning på området är förbjudet.
 • Lokalen ska städas och ställas i ordning enligt städlistan 2012-08-01.
 • Brandskyddsreglerna 2012-08-01 ska följas.
 • Vid eventuell skadegörelse kommer ersättning krävas av ansvarig person.
 • Om något går sönder i lokalen meddela detta till lokalansvarig.
 • Vid störning ring 0771-860860

Riktlinjer vid användning av gemensamhetslokalen

 1. Jag ansvarar för att mina gäster inte stör eller ofredar andra boende i föreningen.
 2. Jag förbinder mig att kontrollera att allt är släckt, kontakter är utdragna, fönster stängda och dörren är låst innan jag lämnar lokalen då aktivitet upphört för kvällen.
 3. Jag förbinder mig att följa städlista 2012-08-01 som är uppsatt i lokalen.
 4. Jag förbinder mig att följa brandskyddsregler 2012-08-01 som är uppsatt i lokalen.
 5. Jag förbinder mig att följa allmänna regler 2012-08-01 som är uppsatt i lokalen.

För att boka gemensamhetslokalen kontakt, via sms eller mail mail_icon_20