Föreningsinformation

Välkommen till bostadsrättsföreningen Agaten, Malmö

Information till nyinflyttade:

Bostadsrättsföreningen Agaten, Malmö

Vi hoppas du kommer att trivas i vår bostadsrättsförening. Som nyinflyttad kan det finnas många frågor och funderingar på hur vissa saker fungerar och vart man ska vända sig om något inte fungerar som det ska.

Här nedan hoppas vi att du finnas viss hjälp. För mera information se föreningens hemsida eller kontakta styrelsen, uppgifter finns nedan.

Föreningens mål och visioner

Föreningen har som mål att vara en förening för alla åldrar, där både gammal och ung gemensamt skall ha ett tryggt boende till en rimlig kostnad. Agaten skall vara en bostadsrättsförening som man kan känna stolthet att bo i, där gemenskap mellan generationer är lika självklart som det goda boendet. Bostadsrättsföreningen Agaten skall vara ett föredöme både när det gäller utemiljö, kvalitet och ekonomi.

Att bo i en bostadsrättsförening

Att bo i en bostadsrättsförening (brf) innebär att vi tillsammans äger vårt boende. Vi bor till ett

självkostnadspris. Varje lägenhetsinnehavare är medlem i föreningen. Vi äger husen tillsammans och delar på kostnaderna för underhåll och förvaltning. Därför kan vi, genom att hjälpas åt, hålla nere månadsavgifterna.

Varje år i april/maj kallas Du till årsstämma. Där går vi igenom ekonomin och diskuterar

föreningens skötsel. m.m.  I våra stadgar finns att läsa hur årsstämman fungerar.

Styrelsen

Väljs av oss själva. På de boendes uppdrag förvaltar den föreningen och dess pengar. Vilka

som väljs in som medlemmar i styrelsen avgörs vid föreningens årsstämma. (Förslag till

personer som kan vara med i styrelsen lämnas till valberedningen, innan årsstämman).

Vill du komma i kontakt med styrelsen når du oss på e-post: brfagaten@gmail.com

Kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar finns på vår hemsida.

Hemsida

Föreningen har en egen hemsida www.brfagaten.se Där finner du information om vår förening samt kontakter.

Felanmälan

När problem eller fel uppstår ska man som medlem kontakta:

Felanmälan som inte är akuta: Kontakta Hagtorn fastighetsservice, felanmalan@hagtornservice.se eller på telefon 040-618 84 64 (vardagar 07:00-16:00)

Akuta felanmälan dagtid, vardagar 07:00-16:00: Ring Hagtorn fastighetsservice,

telefon 040-618 84 64.

Akuta felanmälan, kväll och helger: Ring Riksbyggens kundsupport, tel. 0771-860 860 (dygnet runt).

Observera att ärenden som är av akut natur och behöver snabb behandling inte ska skickas via mail eller via hemsidan, utan måste ringas in.

Årsavgift

Avgiften betalas in månadsvis i förskott enligt avi från Riksbyggen.

Hemförsäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring tecknad hos Folksam (via försäkringsmäklaren Osséen.) I försäkring ingår även bostadstilläggsförsäkringen för föreningens medlemmar.

OBS! Hemförsäkring måste du som lägenhetsinnehavare själv teckna.

Brandvarnare

Alla lägenheter är försedda med brandvarnare. Sköt om era brandvarnare och testa den lite då och då. Den är en billig livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig.

Skötsel och kontroll:

 • Rengör brandvarnarna från utsidan med dammsugare en gång om året.
 • Kontrollera att brandvarnarna fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.
 • Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier, då slipper du byta varje år. Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång om året (till exempel på 1:a advent).

Testa brandvarnaren:

 • Du testar brandvarnaren genom att hålla knappen i några sekunder, brandvarnaren ska då börja pipa. När du då släpper knappen upphör den att pipa.
 • Om din brandvarnare inte fungerar, vänligen gör en felanmälan.
 • Det är din skyldighet som hyresgäst att ha en fungerande brandvarnare.

Internet och IP-telefoni samt kabel-TV

Föreningen har avtal med Telia och din lägenhet är utrustad med Telia internet, kabel-tv och IP telefoni-uppkopplingen. I din avgift ingår Internet 100 mbit ner/10 mbit upp.

Vill du utöka ditt abonnemang till kontaktar du Telia på telefon 90 200.

Sophantering

Föreningen har två miljörum (på gavlarna av garagen ut mot gatan) dessa är låsta för att ingen obehörig skall komma in. Miljörummen är avsedda för hushållssopor och inget annat.

Har du trädgårdsavfall (häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs) skall detta inte läggas i det vanliga restavfallskärlet utan lämnas i vårt trädgårdsavfallsrum.

I våra miljörum källsorterar vi vår avfall. Lämna matavfall, glas, tidningar, metall- och plastförpackningar, mindre elektroniskt avfall m.m. i avsedda kärl.

Ställ inte avfall som du inte hittar kärl/plats för på golvet eller där ”det finns ledigt utrymme”. Finns inget lämpligt kärl/plats kan miljörummet inte ta hand om ditt avfall och du får avlägsna det på egen hand.

Miljörummet kan inte ta hand om: 

 • Grovavfall 

Med Grovavfall menas tungt eller skrymmande hushållsavfall, till exempel möbler, gips och metallskrot.

 • Farligt avfall 

Med farligt avfall menas bland annat bilbatterier, rester av färg, lack, lim, olja, lösningsmedel, rengöringsmedel, bekämpningsmedel klass 3, andra kemikalier och kvicksilvertermometrar mm. (För småbatterier, ljuskällor som lysrör och glödlampor finns det separata kärl för i våra miljörum.)

 • Större elektronik avfall 

Elektriska avfall menas datorer, TV- och hushållsapparater, leksaker (elektroniska eller med inbyggt batteri), mobiler, hårtork, brödrost, dammsugare, julgransbelysning, m.m.

För vitvaror kan du även få hämtade (vid miljörummen) mot en avgift,  den är för när varande 150:-.  Önskar du denna tjänst kontakta styrelsen.

Om du är osäker fråga styrelsen/grannen eller se på kommunens hemsida(www.malmo.se) eller VA Syds hemsida (www.vasyd.se/Malmo), innan du sorterar fel.

Varje felsortering leder till ökade kostnader för oss alla i föreningen, vilket i slutänden kan leda till höjd avgift, så det är viktigt att vi hjälp åt.  

Föreningen brukar beställa en sopcontainer för grovavfall under våren (april/maj). Information om när den kommer meddelat på ett separat meddelande.

Trädgårdsavfall

Har du en trädgård eller grön innergård så har du också höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Detta får inte läggas i det vanliga restavfallskärlet.

I vårt trädgårdsavfallsrum (vid sidan om miljörummet mot hangaren/södra garagen)  kastar vi vår trädgårdsavfall. Lämna fallet i avsedda kärl.

Detta hör hemma i trädgårdskärlet:  Löv, gräs, fallfrukt, egenodlade grönsaker, kvistar och grenar.

Men inte detta: Avverkade träd, stubbar, upprivna häckar, plastpåsar, plastsäckar, glas, jord, sten, sand och spån från djur-burar.

Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka från och med vecka 9 eller 10 och till och med vecka 49 eller 50 beroende på om hämtning är udda eller jämn vecka.

Störningar

Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan

kl. 22.00 – 07.00. Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan gälla reparationsarbeten eller fest i lägenheten.

Festlokal (Smedstorpsgatan 41)

Uthyrningsregler: Festlokalen är enbart avsedd för uthyrning till lägenhetsinnehavarens (och lägenhetsinnehavare mantalsskriven familj på lägenheten) privata fester/tillställningar.

En lägenhetsinnehavare som vid enstaka tillfällen önskar hyra lokalen för bekants räkning krävs:

Dels att lägenhetsinnehavaren deltar i festen.

Dels att lägenhetsinnehavaren tar fullt ansvar för tillställningen samt ansvarar för att ordningsreglerna följs.

Dels att lägenhetsinnehavaren står för alla ev. kostnader som uppstår.

Lokalen hyrs ut från klockan 12.00 uthyrningsdagen till klockan 11.00 dagen därpå.
Vid uthyrning söndag till och med torsdag ska lokalen vara tom klockan 22.00.
Vid speciella tillfällen kan dispens ges på tiden men då krävs lokalens närliggande grannars tillstånd. Fredag till och med lördag måste Hänsyn och Respekt tas till de boende i föreningen därför ska fönster och dörr hållas stängda från klockan 23.00 och musiken dämpas. Festen ska vara avslutad och lokalen tom senast klockan 3:00.

Lokalen får hyras max 5 gånger/år per lägenhet.

Övrigt:

 • Max 50 personer får vistas i lokalen
 • Källsortering av glas, metall, plast, wellpapp samt papper. Övriga sopor kastas i förslutna plastsäckar.
 • Rökförbud inuti lokalen råder.
 • Nedsmutsning på området är förbjudet.
 • Lokalen ska städas och ställas i ordning enligt städlistan 2012-08-01.
 • Brandskyddsreglerna 2012-08-01 ska följas.
 • Vid eventuell skadegörelse kommer ersättning krävas av ansvarig person.
 • Om något går sönder i lokalen meddela detta till lokalansvarig.
 • Vid störning ring 0771-860860

Riktlinjer vid användning av gemensamhetslokalen

 • Jag ansvarar för att mina gäster inte stör eller ofredar andra boende i föreningen.
 • Jag förbinder mig att kontrollera att allt är släckt, kontakter är utdragna, fönster stängda och dörren är låst innan jag lämnar lokalen då aktivitet upphört för kvällen.
 • Jag förbinder mig att följa städlista 2012-08-01 som är uppsatt i lokalen.
 • Jag förbinder mig att följa brandskyddsregler 2012-08-01 som är uppsatt i lokalen.
 • Jag förbinder mig att följa allmänna regler 2012-08-01 som är uppsatt i lokalen.

Hyreskostnad (betalas vid bokning):

1-2:a gången/år: 400:-/dag

2-4:a gången/år: 600:-/dag

5:e gången/år: 1000:-/dag

och 200 kr för en anslutningsdag 

Depositionsavgift: 1000:-(betalas vid hämtning av lokalnyckeln)

Avbokningsavgift: Om lokalen avbokas senare än 1 månad innan bokningstillfället så återbetalas inte hyreskostnaden.

Parkering

Till varje lägenhet finns en parkeringsplats/garage. Det finns särskilda gästparkeringar som dina gäster kan använda. Gästparkeringarna får användas vid kortvariga besök till föreningens medlemmar.

Det är tillåtet att köra in bilen på området för av- och pålastning. Fordonet måste därefter köras ut omedelbart. Nyckel till grindarna finns hos styrelsen. Förflyttning av bilar inne på bostadsområdet måste ske med stor försiktighet med hänsyn till lekande barn. Helst bör all bilkörning undvikas.

Köksfläkt/Värmeåtervinningsaggregat 

Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel  finns bakom yttre skyddskåpan på köksfläkten.

Det är viktigt att ni hjälper till med underhållet av er ventilation. När lampan på kontrollpanelen börjar blinka rött kontakta (lägg lapp i brevlådan, sms:a eller ring):

För boende i med adresserna Smedstorpsgatan 7-41 kontakta: Jack Lukkerz,

Smedstorpsgatan 31, tel. 0768-54 11 37, och

För boende i med adresserna Smedstorpsgatan 43-69 kontakta: Dick Persson,

Smedstorpsgatan 49, tel. 040-619 57 24.

De bistår med tilldelning av filter, instruktioner och hjälp.

Badrum

Det är viktigt att Du inte orsakar fuktskador i våtutrymmen. Borra inte hål i kakel, duscha inte mot kakelvägg som inte är avsedd för detta, rensa golvbrunnen ofta. Om du duschar kör köksfläkten på högsta läge.

Underhåll 

Som medlem och boende i en bostadsrättsförening ansvarar man för inre reparationer och underhåll i bostaden. Detta gäller även mark som upplåtits, dvs. de lägenheter som har uteplats istället för balkong.

Man avgör alltså själv när det är dags att måla om, byta ut spisen, lägga in parkettgolv och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Om du önskar utföra större underhållsarbeten i lägenheten, flytta avlopp och vattenrör, väggar, elarbeten och dylikt måste styrelsen lämna sitt godkännande. Inför en renovering ska man som medlem därför lämna en skriftlig förfrågan och förklara kortfattat vad man planerat genomföra. Föreningen har en blankett för detta ändamål.

Det yttre underhållet är föreningens gemensamma ansvar, det gäller exempelvis fasader, tak och trapphus samt installationer av vatten, värme, el och ventilation. En del av årsavgiften avsätts till kommande reparationer och underhåll.

För mera utförlig information se föreningens stadgar och/eller kontakta styrelsen.

Mer information

För mera information se föreningens hemsida eller kontakta styrelsen.